Administratie van energie

Databeheer
Een energieaansluiting omvat veel gegevens. Energos zorgt ervoor dat alle relevante data worden beheerd en gevalideerd zodat er een 100% nauwkeurige dataset wordt overhandigd aan de energiebedrijven.

Tevens zorgen wij onder meer voor:

  • volledige factuurcontrole
  • beheer van de contracten
  • administratie van de productie van de zonnepanelen.

Doorbelasting energiekosten
De basis van de onderlinge doorbelasting aan meerdere gebruikers binnen een gebouw is meestal een zeer complexe berekening. Energos heeft hier al jarenlang veel ervaring mee.

Terugvorderen geld
Energiefacturen zijn complex en ondoorzichtig. Fouten hierin zijn lastig op te sporen. Wij zijn hierin gespecialiseerd en regelen voor u:

  • restitutie van onterecht in rekening gebrachte bedragen
  • terugvordering van energiebelasting.